شمارش کامل خون Complete Blood Count - CBC

شمارش کامل سلولهاي خوني يک آزمون غربالگري مي باشد و جهت تشخيص و ارزيابي بسياري از

بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج مي توانند مشکلات حجم مايع خون (مثلا دهيدراتاسيون) و يا

از دست رفتن خون را نشان دهند . اين آزمون همچنين مي تواند ميزان توليد، طول عمر و تخريب

سلولهاي خوني را مشخص کند . همچنين عفونت حاد و مزمن، آلرژي و اختلالات انعقادي را نيز نشان

مي دهد.

MCV و MCH و MCHC حجم گلبولها و ميزان هموگلوبين را مشخص کرده و تشخيص انواع مختلف کم

خونيها کمک کننده هستند.

در يک شمارش کامل سلولهاي خوني موارد زير اندازه گيري مي شوند:

# تعداد گلبولهای قرمز خون RBCs دامنه مقادیر در مردان 4_6 mil/cumm در زنان 3_5 mil/cumm 

# تعداد گلبولهای سفید خون WBCs دامنه مقادیر 4000_10000cumm

# مقدار هموگلوبين خون

# مقدار هماتوکريت خون (نسبت گلبولهاي قرمز)

# حجم متوسط گلبولهای قرمز MCV دامنه مقادیر 76_96 fl

در اين آزمايش اطلاعات ديگري نيز در باره گلبولهاي قرمز با توجه به ساير مقادير محاسبه مي شود:

# میزان متوسط وزن هموگلوبین در گلبول قرمز MCH دامنه مقاریر 26_34 pg

# میزان میانگین غلظت وزنی هموگلوبین در گلبول قرمز MCHC دامنه مقادیر 32_37 %

# تعداد پلاکتها PIT نیز معمولا در این آزمایش ذکر می شود دامنه مقادیر 150_450/1000 Iu

هموگلوبين  Hg 

هموگلوبين نقش مهمي در حمل و نقل گازهاي خون بويژه اکسيژن در موجود زنده را به عهده دارد اين

ماده يک مولکول پيچيده شيميايي (با وزن مولکولي 68000 دالتون) است که از يک بخش پروتئيني به نام

گلوبين و چهار مولکول غير پروتئيني به نام هم درست شده است. مولکول هم از يک اتم آهن که

مي‌تواند با اکسيژن ترکيب شده و يا آن را از دست بدهد تشکيل يافته است.

هموگلوبين، مسئول حمل اکسيژن در داخل سلولهاي قرمز خون است. پرخوني، کمبود مزمن اکسيژن،

تشنگي، از عوامل افزايش RBC و Hg مي‌باشند. کاهش اين مقادير، نشانه کم‌خوني (به هر دليل)

مي‌باشد. 

MCH      27_37 Pg

هماتوکريت، بيانگر حجمي از خون است که توسط سلولهاي قرمز اشغال شده و به اندازه و تعداد

سلولهاي قرمز بستگي دارد. شاخصهاي ديگر، نشانه‌هايي از حجم متوسط سلولهاي قرمز و ميزان

هموگلوبين موجود در آنها مي‌باشد. دانستن آنها در تشخيص نوع کم‌خوني يا ساير بيماريهاي مرتبط به

سلولهاي قرمز، مفيد است. 

WBC    گلبول سفيد

در عفونت حاد، التهاب، صدمات و سرطانهايي مثل لوسمي بالا مي‌رود. در برخي بيماريهاي ايمني، پس

از برخي بيماريهاي ويروسي و برخي بيماريهاي مادرزادي کاهش مي‌يابد.

PIT     پلاکتها

افزايش تعداد آنها با افزايش خطر تشکيل لخته در خون و کاهش تعداد آنها با خطر اختلال در انعقاد خون

همراه است. به دلايل متعددي ممکن است تعداد پلاکتها در خون تغيير کند. 

پلاکتها در عمل انعقاد خون و در جلوگيري از خونريزي رگها بوسيله تشکيل توده پلاکتي و کمک به ترميم

جدار عروق نقش دارند.

 RBC     گلبولهاي قرمز خون   

عمر متوسط گلبولهاي قرمز خون 120 روز است براي اين که ميزان گلبولهاي قرمز در خون ثابت بماند بايد

در هر ثانيه حدود يک ميليون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهاي قرمز در دوره جنيني

در کبد و طحال و گره‌هاي لنفاوي ساخته مي‌شوند

+ نوشته شده توسط روح الله حسینی در جمعه 24 اردیبهشت1389 و ساعت 19:49 |


Powered By
BLOGFA.COM


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

Powered by WebGozarJavaScript Codes
Roohollah Hoseini
on Google+